Záruční podmínky

Společnost FAST ČR, a.s. ( Fastplus, spol. s r.o. ) poskytuje na projektory Sanyo záruku 36 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli za následujících podmínek:

  1. Záruka se vztahuje pouze na zboží uvedené na český a slovenský trh společností FAST.
  2. Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů.
  3. Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice nebo na Slovensku.
  4. Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku.

Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

  • na poškození bežným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě
  • na znečištění přístroje, jeho snímačů a jejich případné čištění
  • na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku
  • pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití
  • na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.), nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky.

Autorizovaný servis :

Česká republika
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 1621
Říčany u Prahy 251 01
tel.: 323 204 120
fax: 323 204 121
e-mail: servis.praha@fastcr.cz

   

Slovensko
FAST PLUS spol. s r.o.
Na pántoch 18
Bratislava 831 06
tel.: +421 249 105 853
fax: +421 249 105 859
email:servis@fastplus.sk

Revoluční projektory Casio
První projektor vybavený novým Laser & LED hybridním světelným zdrojem s životností až 20.000 hodin.